Docenten

Marco Willemsen

 

 

Na de opleiding Geneeskunde in Rotterdam begon Marco in 2001 als arts assistent cardiologie in het UMCG. In 2003 tot 2009 vervolgde hij de opleiding tot cardioloog in het UMCG en deels in het Martini ziekenhuis, beiden te Groningen. Zijn voorliefde voor beeldvorming, en met name echocardiografie en cardiale MRI kregen gestalte. Na de opleiding bleef hij in het UMCG werkzaam met als aandachtsgebied de echocardiografie en cardiale MRI. Hij heeft ervaring opgedaan met 3T cardiale MRI en zette de eerste stappen in 3D echocardiografie. Per 2011 trad hij toe tot de maatschap cardiologie van het Martini ziekenhuis te Groningen, maar bleef voor een deel ook werkzaam in het UMCG. In beide ziekenhuizen houdt hij zich veel bezig met algemene echocardiografie, 3D echocardiografie, TEE en cardiale MRI. Inmiddels is hij Europees geaccrediteerd voor TTE en TEE. Daarnaast is hij beeldvormer bij mitraclipplaatsingen. Als beeldvormer is hij tevens betrokken bij de complexe casusbesprekingen. In het Martini ziekenhuis is hij hoofd echo afdeling en opleider voor cardiologen in opleiding.

 

 

Marco fungeert als docent voor verschillende de cursussen echocardiografie